logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja

Simpozijum u Beogradu

 Simpozijum u Beogradu

Obaveštavamo vas da će se treći simpozijum sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod nazivom 'ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA' održati u petak 09. i u subotu, 10. novembra u Beogradu.

Planirani broj učesnika: maksimalno 300

Mesto održavanja: Hotel 'M', Bulevar Oslobođenja 56 a, Beograd

Predavanja iz oblasti preživara 10. novembra: kongresna sala 'Avala', Hotel 'M'

Predavanja iz oblasti svinjarstva 10. novembra : kongresna sala 'Beograd', Hotel 'M'

Kafe pauza i ručak 10. novembra : sala 'Horizont', Hotel 'M'

Generalni sponzor Simpozijuma je kompanija Zoetis.

Sponzor ručka za sve učesnike Simpozijuma 10. novembra 2017 godine je kompanija Pro feed - 2013.

Veliki sponzori Simpozijuma su kompanije : Biochem Balkan, Superlab, Linetech, Veterinarski zavod Subotica, Promedia i Boehringer Ingelheim Serbia.

Sponzori Simpozijuma su kompanije: Genera, Biomerieux, Vetlab, Esthetic labs.

Prijatelji UVVPS i sponzori Simpozijuma su kompanije: Zoetis, Promedia, Superlab, Pro feed - 2013, Boehringer Ingelhaim Serbia, Linetech, Biochem Balkan, Veterinarski zavod Subotica, West chemie bg, Maxi bulls, Biokom plus, Nuscience premix international, Bayer d.o.o., Edufarm, JP SVC 'Velika Plana', SVC 'Krnjača', Velvet animal health.

Program simpozijuma

09. novembar 2018 godine (petak)

- 09,00 - 13,00 postavljenje štandova, reklamnih panoa
- 13,00 - 19,30 registracija učesnika simpozijuma
- 15,00 - 17,00 Skupština Udruženja
- 17,00 - 20,00 primeri iz prakse...analiza slučajeva...
..... .....................................................

10. novembar 2018 godine (subota)

- 08,00 - 10,00 registracija učesnika simpozijuma
- 10,00 otvaranje trećeg međunarodnog simpozijuma 'Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara'
Predavanja iz oblasti velikih i malih preživara (kongresna sala 'Avala', Hotel 'M')
- 10,15 - 10,45 predstavljanje Generalnog sponzora Simpozijuma - Zoetis
- 10,45 - 11,45 Uticaj vakcinacije IBR i BVD na reprodukciju kod visoko mlečnih krava (Prof. dr Marina Spinu, FVM Kluž, Rumunija)
- 11,45 - 12,15 pauza za kafu (sala 'Horizont', Hotel 'M')
- 12,15 - 13,15 Uticaj metaboličkih poremećaja u tranzitornom periodu na reproduktivnu efikasnost visoko mlečnih krava (Docent dr Milan Maletić, FVM Beograd)
- 13.15 - 13.30 predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
- 13,30 - 15,00 pauza za ručak - sponzor Pro feed - 2013
- 15,00 - 16,00 Predviđanje intezivne lipomobilozacije kod krava u ranoj laktaciji pomoću parametara metaboličkog profila (Docent dr Marko Cincović, Departman za veterinsku medicinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu)
- 16,00 - 17,00 Savremena terapija bakterijskih metritisa i endometritisa krava nakon teljenja (Docent dr Zoltan Szelenyi, FVM Budimpešta, Mađarska)
- 17,00 - 17,15 pauza
- 17,15- 18,15 Arthritis - encephalitis koza (Prof. dr Jarosław Kaba, FVM Varšava, Poljska)
- 19,00 dodela sertifikata
Predavanja iz oblasti svinjarstva (kongresna sala 'Beograd', Hotel 'M')
- 10,15 - 10,45 predstavljanje Generalnog sponzora Simpozijuma - Zoetis
- 10,45 - 11,45 Afrička kuga svinja-aktuelna epizootiološka situacija, dijagnostika i mere kontrole (dr Jasna Prodanov-Radulović, naučni saradnik Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad)
- 11,45 - 12,15 pauza za kafu (sala 'Horizont', Hotel 'M')
- 12,15 - 13,15 Salmoneloza u intezivnom i ekstenzivnom uzgoju svinja (Prof. dr Clara Marín Orenga, FVM Valensija, Španija)
- 13.15 - 13.30 predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
- 13,30 - 15,00 pauza za ručak - sponzor - Pro feed - 2013
- 15,00 - 16,00 Mikotoksini kao uzročnik agens reproduktivnih poremećaja svinja - praktični saveti (Docent dr Panagiotis Tassis, FVD Solun, Grčka)
- 16,00 - 16,15 Babi rani unos hrane, Sponzorisano predavanje kompanije Nusciece premix International: (Turi Lajoš dr vet. med., Srbija)
- 16,15 - 17,15 Menadžment zdravlja i reprodukcije kao faktor uspeha u intezivnoj svinjarskoj proizvodnji (Dragan Ristevski dr vet. med., farma svinja 'Petrović salaš', Stara Pazova)
- 17,15 - 17,30 Tonisity Px - Prvi proteinsko izotonični napitak za prasad - benefiti mikro-enteralne ishrane prasadi (Sponzorisano predavanje kompanije Pro feed - 2013, Mathieu Cortyl, Tonisity International Ltd, Ireland)

Lokacija održavanja simpozijuma

Mesto održavanja simpozijuma: Hotel M
Adresa: Bulevar Oslobođenja 56a
Grad: Beograd
Web: http://www.hotel-m.com/
E-mail: office@hotel-m.com

Prijava na Simpozijum

Prijava učesnika počinje od 01.05.2018 i traje do 07.11.2018 (maksimalan broj je ograničen na 300 učesnika Simpozijuma).

Cena kotizacije za učešće na Simpozijumu za uplate do 02.11.2018:

- članovi UVVPS - 2500,00 dinara (zbornik predavanja, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ručak u formi lunch paketa 10. novembra 2018 godine)

- ostali - 5000,00 dinara (zbornik predavanja, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ručak u formi lunch paketa 10. novembra 2018 godine)

Cena kotizacije za učešće na Simpozijumu uplate od 02.11. do 05.11.2018 (bez obzira na članstvo u Udruženju):

- 9000,00 dinara (zbornik predavanja, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ručak u formi lunch paketa 10. novembra 2017 godine)

Napomena o poreskom oslobađanju: Udruženje nije u sistemu PDV-a.

Uplatu izvršite na žiro račun Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka, svrha uplate : kotizacija za učešće na Simpozijumu Beograd novembar 2018', poziv na broj : broj licence. (za članove UVVPS svrha uplate : kotizacija za učešće na Simpozijumu 'Beograd novembar 2018', poziv na broj : broj licence / broj članske karte)

Cena kotizacije za učešće na Simpozijumu za uplate do 02.11.2018 (inostrani učesnici) : 40 € (zbornik predavanja, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ručak u formi lunch paketa 10. novembra 2017 godine)

Cena kotizacije za učešće na Simpozijumu za uplate od 02.11. do 05.11.2018 (inostrani učesnici) : 75 € (zbornik predavanja, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ručak u formi lunch paketa 10. novembra 2017 godine)

Uplata kotizacija na dan održavanja Simpozijuma nije moguća. Hvala na razumevanju.

Napomena: Prilikom uplate kotizacije na naš devizni račun, troškovi bankarske provizije idu na Vaš račun, molimo Vas da proverite sa bankom pri uplati kotizacije iznos provizije i da ga uplatite.

Uplatu izvršite na žiro račun Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) rs35205007080004228158 Komercijalna banka, svrha uplate : kotizacija za učešće na Simpozijumu Beograd novembar 2018, poziv na broj : broj licence.

Molimo Vas da primerak uplatnice donesete na dan održavanja Simpozijuma 'Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara'.

Za učešće na Simpozijumu se možete prijaviti na sledećem linku:

Za učešće na Simpozijumu se možete prijaviti na sledećem linku: Prijava

Kontakt sa hotelom 'M', Jelena Jakovljević tel. 064/873-70-43 ili email : info@hotel-m.com.

Info telefon : 063/ 77 - 66 - 383