logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja
Udruženje veterinara velike prakse Srbije

Održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U četvrtak, 09. novembra, i u petak, 10. novembra, u Beogradu je održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod imenom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA".

U Kongresnom centru Avala, u hotelu "M", je održan izuzetno uspešan simpozijum, kome je prisustvovalo preko pet stotina koleginica i kolega iz Srbije i iz regiona.

Izuzetno kvalitetni, domaći i inostrani predavači, uz veliku pomoć naših sponzora i prijatelja, najzaslužniji su za visoku ocenu, koji je Simpozijum dobio od svih prisutnih koleginica i kolega.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu. Takođe, zahvaljujemo se i svim kolegama, koje su učestvovale i pomogle u organizaciji Simpozijuma.

O svim narednim akcijama UVVPS-a ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa Simpozijuma možete videti na sledećim linkovima: Simpozijum u Beogradu, četvrtak, 09. novembar i Simpozijum u Beogradu, petak 10. novembar.


Drugi Simpozijum sa međunarodnim učešćem u Beogradu

Udruženje veterinara velike prakse Srbije organizuje Drugi Simpozijum sa međunarodnim učešćem, pod imenom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA".

Simpozijum će se održati 09. 10. novembra u Beogradu, u hotelu "M".

Sve informacije o predstojećem Simpozijumu možete pronaći na sledećem linku: Simpozijum

Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 23. septembra, u Subotici je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U Kongresnom centru "Velika terasa - Eko centar", na Paliću, je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto dvadeset koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Subotici, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održana pilot radionica UVVPS-a

Prva pilot radionica Udruženja veterinara velike prakse Srbije je održana u Mionici, 01. aprila 2017. godine.

Zahvaljujemo se kolegi Vladimiru Čitakoviću, koji je bio izvrstan domaćin u svakom pogledu.

Zahvaljujemo se kolegama učesnicima, kao i predavačima UVVPS, koji su bili realizatori radionice.

Fotografije sa radionice možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Nakon uspešne pilot radionice, ovaj vid doedukacije kolega će biti prioritet u narednom periodu razvoja Udruzenja.

Uskoro će, na sajtu Udruzenja, biti omogućena prijava potencijalnih učesnika budućih radionica.

Kolege će moći da se prijave za veći broj radionica za koje su zainteresovani, moći će da izaberu i program i ponuđene potencijalne realizatore (predavače UVVPS).

Na osnovu prijava ćemo napraviti bazu potencijalnih učesnika i plan budućih radionica. Trudićemo se da radionice zadrze lokalni karakter, kako bi smanjili putne i vremenske troškove samih učesnika.

Zaključci sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Leskovcu, 18. marta 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Zaključci sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Zrenjaninu, 25. februara 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Održan Prvi regionalni okrugi sto "Velika praksa danas..."

Želimo da se zahvalimo svim kolegama koji su bili učesnici prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..." 25. februara 2017 godine u Zrenjaninu, svi zaključci, doneti na okruglom stolu biće objavljeni na sajtu www.uvvps.rs, a Udruženje će uputiti i konkretne predloge relevantnim ustanovama koji sa tiču se gore pomenutih zaključaka.

Održavanjem prvog okruglog stola smo se kao Udruženje pokrenuli sa mrtve tačke, a odziv kolega, teme o kojima se raspravljalo, dokazuje da postoji realna potreba kolega za strukovnom diskusijom.

Na prvom okruglom stolu u Zrenjaninu bilo je prisutno preko 90 učesnika (što predstavlja 75% ukupnog broja učesnika seminara), i ono na šta je Udruženje posebno ponosno je prisustvo koleginica i kolega iz Svilajnca, Zaječara, Čačka, Valjeva, Uba, Gornjeg Milanovca, Novog Sada, Šabca, Stepojevca, Beograda, koji su uzeli aktivno učešće u diskusiji.

Zahvaljujemo se našim domaćinima na prijatnoj atmosferi pre, u toku i nakon seminara, i njihovom domaćinskom odnosu koji su iskazali prema UVVPS.

Takođe, želimo da se zahvalimo kompanijama prijateljima UVVPS, koji su bili prisutni u formi izlagača jer su u neposrednom razgovoru sa učesnicima seminara, podelili svoja najnovija saznanja iz oblasti veterinarske delatnosti i time učestvovali u doedukacijama kolega.

Izbor fotografija sa seminara "Zrenjanin februar 2017" možete pogledati u sekciji Foto arhiva, a sve fotografije možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Pozivamo Vas da dođete na seminar "Leskovac mart 2017" i da se aktivno uključite u drugi regionalni okrugli sto "Velika praksa danas..." dajući predloge,dobronamerne sugestije, ideje, sa ciljem ujedinjenja veterinarske struke i njenog prosperiteta, jer mi alternativno zanimanje nemamo.

Seminar je akreditovan od stručnog odbora Veterinarske komore Srbije i prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na 4 boda za produženje licence.O Udruženju veterinara velike prakse Srbije

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno, strukovno, neprofitno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji.

O Udruženju

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji. Naša želja je da okupimo što veći broj veterinara praktičara, kako bi smo, zajedničkim radom, doprineli razvoju struke, samim tim, i razvoju stočarstva u našoj zemlji.

Kroz veliki broj planiranih stručnih seminara, želimo da poboljšamo kvalitet rada u veterinarskoj praksi. Očekujemo da će, uz naglasak na praktični, pokazni deo, ovi seminari biti od velike koristi kolegama.

Ciljevi udruženja su:

- Edukacija kolega kroz niz praktičnih seminara

- Razmena iskustava u rešavanju svakodnevnih problema u radu veterinara

- Praćenje savremenih trendova u veterini

- Regionalno udruživanje kroz regionalne sekcije, kako bi se naglasile sve specifičnosti pojedinih regiona

Osnivačka skupština Udruženja je održana u Beogradu, 27.11.2014.

Predsednik (zastupnik) UVVPS-a je Bojan Blond dr vet. med. spec.

Članovi Upravnog odbora Udruženja su:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o.o Inđija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

e-mail adresa: office@uvvps.rs

Broj telefona: 063/77-66-383

Račun Udruženja: 205-215593-08, Komercijalna banka

Osnivački akt Udruženja

Statut Udruženja

Rešenje APR-a

Pravilnici Udruženja

Organi Udruženja

Organi Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Predsednik Udruženja:

Bojan Blond dr vet. med. spec.

Upravni odbor:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o. Indjija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

Nadzorni odbor:

1. Miloš Jovičić - Veterinarska stanica "Mijatović-Kotraža", Kotraža - predsednik

2. Marko Katić - Veterinarska stanica PKB, Padinska Skela

3. Marko Sretenović - Farma Vinex etil , Lukićevo

Naučni savetodavni odbor:

1. Dr Ana Đorđević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, predsednik

2. Dr Danijela Vojnović Milutinović, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

3. Prof. dr Đuro Macut, endokrinolog, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Tehička podrška:

Korprojekt d.o.o.

Sekcije Udruženja

Sekcije Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

- Reprodukcija

Sekcija se bavi problemima oboljenja reproduktivnog trakta, hormonalnom terapijom steriliteta, tehnikama veštačkog osemenjavanja, manuelnim i UZ pregledima steonosti ...

Koordinator sekcije je Ivan Jeremić dr vet. med. spec. veterinarske reprodukcije

- Ishrana i subkliničke forme bolesti metabolizma

Fokus rada sekcije su tumačenja metaboličkih profila sa korekcijom ishrane, embriotoksični uticaj hiperuremije na reprodukciju, uticaj zamašćenja jetre na proizvodna svojstva grla...

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Hirurgija

Sekcija se bavi dijagnostikom i hiruškim metodama dislokacije sirišta leve i desne stane, ruminotomijom, dijagnostičkom laparaskopijom, carskim rezom...

Koordinator sekcije je Goran Đmura dr vet. med.

- Subkliničke forme mastitisa

Oblast rada sekcije su programi za držanje pod kontrolom i eradikacija koagulaza pozitivnog stafilokoka i streptococcus agalactiae

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Oboljenja i funkcionalna nega papaka

Oblast rada sekcije je hromost krava, laminitis, Rusterholcov čir, dermatitis digitalis, dermatitis interdigitalis, Ravenova metoda obrade papaka

Koordinator sekcije je Aleksandar Simić dr vet. med.

- Svinjarstvo

Sekcija će se baviti problemima zdravstvene zaštite, reprodukcije i ishrane svinja.

Koordinator sekcije je Ljubomir Marić dr vet. med.

- UVVPS junior

Sekcija će okupljati mlade koleginice i kolege, studente završnih godina Fakulteta veterinarske medicine.

Koordinator sekcije je Aleksandar Jovanović, 064/294-1924

Regionalna organizacija Udruženja

Regionalna organizacija Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Udruženje veterinara velike prakse Srbije osniva regionalne ogranke širom Srbije.

Kolege širom Srbije, koje žele da uzmu aktivno učešće u radu Udruženja, biće koordinatori udruženja u mestima u kojima obavljaju veterinarsku delanost. Njihov osnovni zadatak je prikupljanje informacija o teškoćama sa kojima se suočavaju kolege iz njihove okoline, i, u komunikaciji sa koordinatorima drugih regiona, uz aktivno učešće Udruženja, razmena iskustava o njihovom rešavanju.

Koordinatori će inicirati održavanje seminara na teritoriji svog regiona, i aktivno učestvovati u njegovoj organizaciji.

Kordinatori regionalnih ogranaka UVVPS:

1. Čačak - Miloš Jovičić, br. telefona 064/3722-776

2. Niš - Zvezdan Popović, br. telefona 063/447-664

3. Šabac - Davor Šašić, br. telefona 064/852-0770

4. Zaječar - Ivan Trajković, br. telefona 064/865-4699

5. Subotica - Aleksandar Lipozenčić, br. telefona 063/772-8991

6. Svilajnac - Budimir Šošić, br. telefona 063/320-113

7. Bačka Palanka - Zsolt Becskei, br. telefona 065/991-1101

8. Ub - Nebojša Tešić, br. telefona 064/872-1302

9. Valjevo - Vladimir Čitaković, br. telefona 063/776-6382

10. Lazarevac - Saša Marković, br. telefona 063/263-484

11. Inđija - Zoran Knežević, br. telefona 063/773-2986

12. Negotin - Vladimir Vladović, br. telefona 063/823-0023

13. Kraljevo - Vladimir Milasinović, br. telefona 064/353-0501

14. Tutin - Miodrag Veljović, br. telefona 064/292-7124

15. Vršac - Saša Lauš, br. telefona 063/773-1577

16. Novi Pazar - Ivan Slović, br. telefona 064/229-5936

17. Kruševac - Aleksandar Jovanović, br. telefona 064/294-1924

18. Mladenovac - Milan Đorđević, br. telefona 069/823-0000

Finansijki izveštaj


Novosti iz Udruženja veterinara velike prakse Srbije

05.12.2016

Nova Web prezentacija Udruženja veterinara velike prakse Srbije

UVVPS vam predstavlja novu, redizajniranu i modernizovanu Web prezentaciju.

U Novu, 2017. godinu, osim sa novom prezentacijom, ulazimo sa velikim planovima za rad i dalji razvoj Udruženja.

U 2017 godini ćemo nastaviti sa organizacijom regionalnih jednodnevnih seminara, i članovi UVVPS ce, po povlašcenim cenama, moći da prisustvuju seminarima.

Udruženje planira i organizaciju tematskih radionica (poluindividualna edukacija), s ciljem da se polaznici radionica upoznaju sa instrumentima, aparatima, tehnikama izvodenja različitih zahvata, kroz teorijski i praktični deo.

Održavanjem radionica, želimo da stvorimo trajnu povezanost izmedu članova i predavača, za buduće uvođenje novih tehnika, protokola, sa ciljem pružanja što savremenije, kompletnije i bolje veterinarske usluge krajnjim korisnicima.

Članovi UVVPS će moći da učestvuju u radionicama po povlašćenim cenama.


25.07.2015

Otvorena strana za članove Udruženja veterinara velike prakse Srbije

UVVPS svojim članovima omogućuje pristup stručnim tekstovima na svom sajtu. U početku, članovi će moći da vide integralne verzije svih predavanja sa skupova u organizaciji UVVPS.

Strani za članove Udruženja možete pristupiti preko menija sa leve strane (Članovi -> Ulaz za članove), ili preko linka.Aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije

Aktuelni skupovi

Simpozijum u Beogradu

Obaveštavamo vas da će se drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod nazivom 'ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA' održati u četvrtak 09. i u petak, 10. novembra u Beogradu.

Program simpozijuma:

09. novembar 2017 godine (četvrtak)

- 09.00 - 13.00 - Postavljenje štandova, reklamnih panoa

- 13,00 - 19,30 - Registracija učesnika simpozijuma

- 17,00 - 19,30 - Centralni okrugli sto "Velika praksa danas..."

- 20,00 - Svečana večera u restoranu "Exlusive", Hotel "M"

10. novembar 2017 godine (petak)

- 10,00 - 11,00 - Zdravstvena zaštita svinja: "ŠTA SMO SE NAUČILI O SVINJSKOM REPRODUKTIVNOM I RESPIRATORNOM SINDROMA (PRRS) NAKON TRIDESET GODINA"

Prof. dr Marina Štukelj, FVM Ljubljana

- 11,00 - 11,30 - Predstavljanje Generalnog sponzora Simpozijuma - Virbac

- 11,30 - 12,00 - Pauza za kafu - sponzor - Nuevo SA (Grčka)

- 12,00 - 13,00 - Zdravstvena zaštita goveda: "ČIR TABANA KOD VISOKO PRODUKTIVNIH MLEČNIH KRAVA – NOVI POGLED NA STARI PROBLEM"

Prof. dr Plamen Trojančanec FVM Skoplje

- 13,00 - 14,00 - Zdravstvena zaštita malih preživara: "PARAZITSKE INFEKCIJE MALIH PREŽIVARA"

dr Ivan Pavlović naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo, Beograd

- 14,00 - 14,15 - Predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013

- 14,15 - 15,30 - Pauza za ručak - sponzor - Pro feed - 2013

- 15,30 - 16,30 - Reprodukcija svinja: "VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE KRMAČA"

Prof. dr Joannis Tsakmakidis , FVM Solun

- 16,30 - 16,35 - Predstavljanje sponzora kafe pauze - Nuevo SA (Grčka)

- 16,35 - 17,35 - Reprodukcija goveda: "HORMONI U REPRODUKCIJI KRAVA - KADA, KAKO, ZAŠTO?"

Docent dr Vladimir Magaš, FVM Beograd

- 17,35 - 18,35 - Reprodukcija malih preživara: "REPRODUKTIVNI MENADŽMENT U KOZARSTVU"

Prof. dr Juraj Grizelj, FVM Zagreb

- 18,35 - Dodela sertifikata

Sve dodatne informacije, kao i uputstvo za prijavu možete dobiti na strani Simpozijum

Predavanja udruženja

U okviru seminara, koje organizuje Udruženje veterinara velike prakse Srbije, održavaju se stručna predavanja iz oblasti medicine papkara.

Predavanja UVVPS:

1. Metabolički profil kod krava i praktična primena

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

2. Hormonalna kontrola estrusa krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

3. Funkcionalna obrada papaka

Predavač: Aleksandar Simić, dr vet. med. spec.

4. Mastitis u slici i reči

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

5. Kompleks respiratornih bolesti svinja

Predavač: Ljubomir Marić, dr vet. med.

6. Reprodukcija svinja u praksi - najčešće greške i mogućnosti korekcije

Predavač: Teodora Vasiljević, dr vet. med. spec.

7. Zaostajanje posteljice krava - novi pristupi lečenja

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

8. Savremeni pristup u reprodukciji visoko mlečnih krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

9. Carski rez krava i ovaca

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

10. Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta

Predavač: Docent dr Vladimir Magaš

11. Terapijski pristup dislokacije sirišta krava

Predavač: Marko Sretenović, dr vet. med.

12. Aktuelne parazitske bolesti u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

13. Parazitske infekcije svinja u organskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

14. Zoonotski paraziti svinja

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

15. Endometritisi krava

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

16. Enteropatije svinja prouzrokovane bakterijama - zdravstveni i ekonomski problem

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

17. Helmintoze malih preživara - planthelminti

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

18. Helmintoze malih preživara – želudačno-crevne i plućne nematode

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

19. Protozoarne infekcije preživara

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

20. Poboljšanje plodnosti ovnova i ovaca

Predavač: dr Aleksandar Milovanović

21. Klostridijalne infekcije životinja – patološki nalaz i mogućnosti prevencije

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

22. Opservacija farme i ocena zdravstvenog statusa svinja na farmi

Predavač: Božidar Savić dr sc.

23. Najčešće kožne bolesti u velikoj praksi - dijagnoza, terapija, profilaksa...

Predavač: Dr Natalija Milčić Matić

24. Mere za unapređenje reproduktivne efikasnosti kod krava

Predavač: Milan Maletić dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

25. Uloga veterinara u upravljanju zdravljem i reprodukcijom na modernoj veterinarskoj farmi

Predavač: Dragan Ristevski, dr vet. med.


Članovi Udruženja mogu videti integralne verzije svih predavanja na stranici Literatura.

Radionice udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), od 2017. godine, pokreće radionice, koje će voditi naši predavači iz Udruženja.

Cilj radionice je da kolege, učesnici radionice, praktično i samostalno (koliko je to moguće), urade planirane aktivnosti.

Mesto održavanja radionice će biti farme, koje će obezbeđivati organizator, ili polaznici radionice (samo sa ciljem da bi se upotrebna vrednost praktičnog rada prilagodila terenima sa kojih dolaze učesnici).

Cena radionice, po učesniku, iznosi 9.000 dinara, za članove UVVPS, i 15.000 dinara za koleginice i kolege koji nisu članovi Udruženja. U cenu su uračunati potrošni materijal, potrebne analize, i ručak za učesnike.

Za učesnike koji dolaze iz iste veterinarske organizacije, UVVPS odobrava popust od 20% za dva, odnosno 30% za tri i više učesnika radionice.

Možete se prijaviti za učešće na Radionici preko sledećeg linka: prijava

Arhiva skupova

Arhiva skupova

Dosadašnji skupovi u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

1. Sremska Mitrovica, 28. februar 2015. Program seminara.

2. Valjevo, 28. mart 2015. Program seminara.

3. Čačak, 18. april 2015. Program seminara.

4. Bečej, 16. maj 2015. Program seminara.

5. Niš, 06. jun 2015. Program seminara.

6. Kraljevo, 26. septembar 2015. Program seminara.

7. Šabac, 24. oktobar 2015. Program seminara.

8. Zaječar, 14. novembar 2015. Program seminara.

9. Subotica, 05. decembar 2015. Program seminara.

10. Čačak, 06. februar 2016. Program seminara.

11. Šabac, 12. mart 2016. Program seminara.

12. Svilajnac, 16. april 2016. Program seminara.

13. Novi Bečej, 14. maj 2016. Program seminara.

14. Subotica, 24. septembar 2016. Program seminara.

15. Beograd, 11. novembar 2016. Program seminara.

16. Zrenjanin, 25. februar 2017. Program seminara.

17. Leskovac, 18. mart 2017. Program seminara.

18. Šabac, 22. mart 2017. Program seminara.

19. Svilajnac, 20. maj 2017. Program seminara.

20. Subotica, 23. septembar 2017. Program seminara.

Foto arhiva

Video arhiva

Foto arhiva

Seminar u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

35 fotografija

Sremska Mitrovica februar 2015

Fotografije

Seminar u Valjevu

Valjevo, 28.03.2015.

18 fotografija

Valjevo mart 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 18.04.2015.

21 fotografija

Čačak april 2015

Fotografije

Seminar u Bečeju

Bečej, 16.05.2015.

16 fotografija

Bečej maj 2015

Fotografije

Seminar u Nišu

Niš, 06.06.2015.

22 fotografije

Niš jun 2015

Fotografije

Seminar u Kraljevu

Kraljevo, 26.09.2015.

22 fotografije

Kraljevo septembar 2015

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 24.10.2015.

18 fotografija

Šabac oktobar 2015

Fotografije

Seminar u Zaječaru

Zaječar, 14.11.2015.

14 fotografija

Zaječar novembar 2015

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 05.12.2015.

25 fotografija

Subotica decembar 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 06.02.2016.

21 fotografija

Čačak februar 2016

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 12.03.2016.

19 fotografija

Šabac mart 2016

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 16.04.2016.

17 fotografija

Svilajnac april 2016

Fotografije

Seminar u Novom Bečeju

Novi Bečej, 14.05.2016.

16 fotografija

Novi Bečej maj 2016

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 24.09.2016.

29 fotografija

Subotica septembar 2016

Fotografije

Seminar u Zrenjaninu

Zrenjanin, 25.02.2017.

29 fotografija

Zrenjanin februar 2017

Fotografije

Seminar u Leskovcu

Leskovac, 18.03.2017.

28 fotografija

Leskovac mart 2017

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 22.03.2017.

24 fotografije

Šabac april 2017

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 20.05.2017.

19 fotografija

Svilajnac maj 2017

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 23.09.2017.

12 fotografija

Subotica septembar 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Beograd, 09 i 10.11.2017.

10 fotografija

Beograd novembar 2017

Fotografije

Video arhiva

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Čačak, 06.02.2016.

Čačak, 06.02.2016.

Prijatelji Udruženja

Ponude za poslovno-tehničku saradnju

Ponuda za prijatelja Udruženja

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, tako što ćete postati Prijatelj Udruženja, UVVPS se obavezuje da:

- Na sajtu Udruženja veterinara velike prakse Srbije www.uvvps.rs obezbedi:

1. Mesto za reklamni prostor, na vhu internet prezentacije, dimenzija 850 x 200 pixela na kome se nalaze i drugi prijatelji UVVPS i koji bi se smenjivali na 10 sekundi.

2. Baner vaše kompanije, na internet prezentaciji UVVPS, dimenzija 150 x 150 pixela, sa linkom ka web stranici vaše kompanije

3. Kratak info o vašoj kompaniji (najviše 300 karaktera), na internet prezentaciji UVVPS, u meniju Prijatelji udruženja

4. Objavljivanje naučnih studija o preparatima iz vaše ponude, na internet prezentaciji UVVPS, uz prethodnu verifikaciju Uravnog odbora Udruženja

5. Mogućnost davanja popusta na proizvodne programe ili usluge vaše kompanije članovima UVVPS

6. Mogućnost učestvovanja u tematskim radionicama (ultrazvučni pregled, funkcionalna obrada papaka, eradikacije koagulaza pozitivnog stafilokoka na farmama, carski rez, hormonalna kontrola estrusa, metabolički profil, parazitologija, obdukcioni nalazi...)

- Na seminarima koje organizuje u 2017. godini obezbedi:

1. Postavljanje loga vaše kompanije na naslovnu stranu svakog predavanja

2. Postavljanje štanda vaše kompanije ispred ulaza u salu u kojoj se održavaju predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi

3. Postavljanje jednog roll up (rolap) u sali u kojoj se drže predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi.

4. Po 2 kotizacije za učešće na svim seminarima u 2017 godini u organizaciji UVVPS.


Obaveza kompanije bi bila jednokratna uplata dinarske protivvrednosti 1200€ (hiljadudvestotineeura) ili 100 € mesečno po poslatoj profakturi počev od januara 2017 godine, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate sredstava.


VAŽNA NAPOMENA: SVE POSLOVNO TEHNIČKE SARADNJE ODNOSE SE ISKLJUČIVO NA REGIONALNE JEDNODNEVNE SEMINARE I NE VAŽE ZA MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Ponuda za Poslovno-tehničku saradnju - Seminari 2017

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, možete potpisati neku od poslovno-tehničkih saradnji.

U 2017. godini smo predvideli sledeće poslovno-tehničke saradnje:

1. Ponuda za zakup štanda na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

2. Ponuda za Zakup vremenskog termina na seminaru (sponzorisano predavanje)

3. Ponuda za postavljanje roll up na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

4. Ponuda za sponzora keteringa na seminaru

5. Ponuda za sponzora kafe pauze na seminaru

6. Ponuda za sponzora zbornika predavanja sa seminara

7. Ponuda za objavljivanje rezultata istraživanja o dejistvu farmakoloških ili nutritivnih preparata u realnim terenskim uslovima na zdravstvene i proizvodne karakteristike životinja u zborniku predavanja sa seminara (sponzorisano objavljivanje rezultata istraživanja)


Detaljnie informacije o svim predviđenim poslovno-tehničkim saradnjama, možete videti u našoj ponudi: Ponuda

Ponuda za poslovno-tehničku saradnju - Radionice 2017

Detaljnije o ponudi za Generalnog sponzora radionice, možete videti ovde

Prijatelj udruzenja

ProMedia se bavi prodajom laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala za mikrobiološke, biohemijske, citogenetske i PCR laboratorije, kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova i ostale industrijske laboratorije.

Prijatelj udruzenja

Biochem je nemačka kompanija, koja se već 30 godina bavi proizvodnjom i prodajom aditiva za stočnu hranu i dijetetskih dodataka. Bezbednim i registrovanim dodacima smo u stanju da pozitivno utičemo na produktivnost, i na taj način povećamo profitabilnost i rentabilnost svih vrsta stočarske proizvodnje. Politika kvaliteta i stalno praćenje i unapređenje proizvoda omogućuju nam tržišnu i kompetentnu konkurentnost.

Prijatelj udruzenja

Regionalni lider u prodaji laboratorijske i veterinarske opreme, opreme za obradu papaka, hirurških instrumenata, hirurških stolova i lampi, ultrazvučnih dijagnostičkih sistema, opreme za kontrolu hrane i vode, opreme za sterilizaciju.

Sve što je potrebno veterinarima, dobiće na jednom mestu!

Prijatelj udruzenja

Veterinarski zavod Subotica predstavlja najzaokruženiji sistem u oblasti veterine u Srbiji i danas je jedina kompanija koja pruža kompletno rešenje u stočarskoj proizvodnji – od preventive, preko ishrane, do lečenja životinja.

Svojom tehnologijom obuhvata proizvodnju: hrane za životinje, hemofarmaceutskih preparata, vakcina, proizvodnju i usluge iz oblasti DDD-a.

Prijatelj udruzenja

Boehringer Ingelheim, porodična kompanija osnovana 1885. god., je jedna od 20 vodećih farmaceutskih kompanija. Posvećena je istraživanju, razvoju i proizvodnji inovativnih proizvoda za humanu i veterinarsku medicinu.

Animal Health tim postoji u Srbiji od 2011. god., fokusiran pretežno na vakcine za svinje.

Prijatelj udruzenja

"MAXI BULLS" d.o.o Deronje je prvi privatni centar za veštačko osemenjavanje krava u Srbiji. "MAXI BULLS" ima poslovnu saradnju sa vodećom evropskom kućom u oblasti Simentalske genetike, Bajern genetiks iz Bavarske, i uvozi vrhunske žive bikove progeno i genomski testirane, i semena priplodnih bikova za vestačko osemenjavanje.

Proizvodimo i prodajemo smrznuto seme priplodnih bikova za vestačko osemenjavanje i to: Simental – Sim, Crni Holstein – HF, Crveni Holstein – RHF.

Prijatelj udruzenja

Zoetis, firma za veterinarske proizvode, je globalna kompanija za veterinarske proizvode posvećena podržavanju kupaca i njihovih firmi na sve bolje načine. Oslanjajući se na 60-godišnje iskustvo, isporučujemo kvalitetne lekove i vakcine, i pružamo podršku i edukaciju.

Radimo svakodnevno na boljem razumevanju i rešavanju životnih izazova sa kojima se suočavaju oni koji uzgajaju i brinu se o životinjama na načine za koje oni smatraju da su istinski relevantni.

Prijatelj udruzenja

Patent Co. se bavi proizvodnjom adsorbenata mikotoksina (MINAZEL, MINAZEL PLUS), dodataka hrani za životinje, predsmeša, supera i koncentrata, koje plasira na domaće i inostrano tržište, u preko 20 zemalja.

Plasiranjem proizvoda na tržište Perua i Tajlanda 2011. godine preduzeće je nagrađeno kao izvoznik godine od strane Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA).

Prijatelj udruzenja

Nuscience Premix International doo Velika Plana je srpska članica, u isključivom vlasništvu Nuscience Grupe, sa proizvodnim pogonom najbolje klase u proizvodnji premiksa u Velikoj Plani.

Nuscience Grupa je ključni partner proizvođača hrane za ishranu životinja širom sveta i globalni igrač u oblasti proizvodnje premiksa, koncentrata, mineralnih hraniva, koncepata prehrane i dodataka za hraniva u industriji proizvodnje hrane za životinje.

Prijatelj udruzenja

Linetech je kompanija koja zastupa Francuskog proizvođača aditiva Adisseo, kao i nekoliko drugih Evropskih proizvođača aditiva i tečnih dodataka: BASF, Tolsa, Miavit.

Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju.

Naš cilj je da partnerima na ovoj teritoriji obezbedimo kvalitetne i sigurne aditive kao i mogućnost podrške kroz savremene metode kontrole sirovina i gotove hrane.

Prijatelj udruzenja

WEST CHEMIE BGD D.O.O., BEOGRAD prvenstveno se bavi zastupanjem i distribucijom stranih kompanija iz EU.

U svom programu nudi visoko koncentrovana sredstva za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji i veterini (sredstva za pranje objekata, dezinfekcija objekata i vode za piće, bakterijsko - enzimsko jedinjenje za razgradnju organskih materija, otpadnih voda i farmi, brzo i lako pokretanje fermentacije u stelji, slami). Dezinfekcija objekata uz prisustvo životinja.

Svi proizvodi odgovaraju visokim standardima EU, poseduju sertifikate (Safety data Sheet – bezbednosno tehničke listove) da su namenjena za industriju, analize sa VMA i registracije od strane Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede Srbije.

Partneri Udruženja

Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS

Kontakt

Ukoliko imate pitanje, primedbu, pohvalu, ili komentar na rad Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), možete nas kontaktirati preko sledeće forme:

Udruženje veterinara velike prakse Srbije