logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja
Udruženje veterinara velike prakse Srbije

Obaveštenje o održavanju jednodnevnog naučno-stručno savetovanja veterinara sa radionicama, u Novom Sadu

Obaveštavamo vas da će se jednodevno naučno-stručno savetovanje veterinara sa radionicama, u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije i Departmana za veterinarsku medicinu - Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, održati u subotu, 25. maja.

Savetovanje "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA" će se održati u , Svečanoj sali P1, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8.

Program naučno-stručnog savetovanja veterinara:

- 08.00 - 09.30 - Registracija učesnika

- 09.30 - 09.45 - Svečano otvaranje

- 09.45 - 12.30 - Predavanja

1. Erazmus+ predavanje iz oblasti reprodukcije goveda – Bull frozen semen handling dos and dont's. Effects on AI outcomes (Doc.dr M.Lopes, Portugal)

2. Interpretacija hemograma kod goveda (Prof.dr Marko Cincović i sar.)

3. Odgovornost i stručna greška veterinara u farmskom uzgoju – gde grešimo? (Doc.dr Nenad Stojanac i sar.)

4. Dermanyssus gallinae (crvena kokošija grinja) stalno aktuelan problem u živinarstvu (Doc.dr Nikolina Novakov i sar.)

5. Hronične bolesti pluća kod konja (Doc.dr Mihajlo Erdeljan i sar.)

- 12.30 - 13.30 - Ručak i kratka saopštenja (posteri)

- 13.30 - 16.30 - Radionice

(biće realizovane na Depatmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad)

1. Kako do preciznih i pouzdanih rezultata u laboratorijskoj dijagnostici poremećaja metabolizma preživara i svinja – (Prof.dr M.Cincović, DVM spec. Bojan Blond, Prof.dr B.Belić, DVM I.Lakić) br.učesnika 10

2. Obdukcione tehnike, uzorkovanje i diferencijalna patomorfološka dijagnostika važnijih bolesti svinja – (Prof.dr B.Savić, Doc.dr O.Stevančević, Prof.dr I.Davidov) br.učesnika 10

3. Funkcionalna korekcija papaka kod goveda – (Prof.dr B.Toholj) br.učesnika 10

4. Preinseminaciona anestrija nazimica i indukcija estrusa primenom različitih hormonskih protokola – (Prof.dr I.Stančić) br.učesnika 15

5. Ocena dobrobiti krava, svinja i živine na farmama praktičnom primenom on-line sistema za ocenjivanje – (Prof.dr N.Plavša, DVM M.Majkić) br.učesnika 20

6. Primenjena epidemiologija – (Prof.dr A.Potkonjak) br.učesnika 20

7. Racionalna upotreba antibiotika i praćenje neželjenih reakcija na lekove – (Prof.dr D.Stojanović, Doc.dr Z.Kovačević) br.učesnika 20

8. Praktična parazitologija: uzimanje i slanje uzoraka i osnove koprološke dijagnostike kod malih preživara– (Doc.dr S.Simin, Doc.dr N.Novakov) br.učesnika 10

9. Izrada programa suzbijanja mastitisa na farmama krava – (Prof.dr M.Radinović i Doc.dr M.Pajić) br.učesnika 20

Kratka saopštenja (posteri)

1. Ispitivanje povezanosti metaboličkih parametara u mleku i krvi u cilju neinvazivne dijagnostike metaboličkog statusa krava u laktaciji (Prof.dr Branislava Belić i sar.)

2. Endokrinološki parametri kod krava u ranoj laktaciji – fiziološke adaptacije i interpretacija (prof.dr Radojica Đoković i sar.)

3. Ovčija krv kao medijum za spravljanje mikrobioloških podloga – kako dobiti krv standardnog kvaliteta? (DVM Ivana Lakić i sar.)

4. Uticaj starosti i graviditeta na povezanost linearnih telesnih mera kod junica (DVM Ivan Galić i sar.)

5. Kontrola kolibaciloze na farmama živine (Dr Bojana Vidović i sar.)

6. Uticaj termalnog kondicioniranja samostalno i u kombinaciji sa vitaminom C na pojedine hematološke parametre brojlera tokom toplotnog stresa (DVM Ružić Z. i sar)

7. Uticaj niacina na morfometrijske karakteristike hepatocita i adipocita kod krava u ranoj laktaciji (Dr Talija Hristovska i sar.)

8. Insulinska senzitivnost i rezistencija kod krava u pozitivnom i negativnom energetskom bilansu (DVM Maja Došenović-Marinković i sar.)

9. Pokazatelji funkcionalnog stanja jetre kod krava u toplotnom stresu (DVM Stanojević J. i sar.)

10. Mikroflora kože sise, mleka iz sisnog kanala i iz cisterne vimena ovaca (DVM Simonović M. i sar.)

11. Nalaz patomorfoloških promena žumančane kesice pačića mandarinske vrste (Aix Galericulata) – (DVM Prokić V. i sar.)

12. Pregled i značaj metoda za dijagnostiku trihineloze (DVM Vidović J. i sar.)

13. Etiologija alimentarnih proliva teladi (DVM Crnogorac M. i sar.)

U sekciji kratka saopštenja su dobro došli radovi svih zainteresovanih kolega. Rok 01.05.2019.na mcincovic@gmail.com

Skup će biti akreditovan kod VKS i VKRS u skladu sa pravilnicima.

Prijava učesnika počinje od 15.04.2019 (maksimalan broj je ograničen na 150 učesnika seminara).

Predavanja:

Za uplate izvršene do 19. maja 2019 godine, cena kotizacije za predavanja po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini : 500,00 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini : 2.000,00 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

Cena kotizacije za predavanja za uplate posle 19. maja 2019 godine iznosi 4.000,00 dinara dok cena kotizacije na sam dan seminara iznosi 6.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Uplate izvršiti na žiro račun Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka, Svrha uplate: učešće na seminaru.

(za članove UVVPS Svrha uplate: učešće na seminaru "Svilajnac maj 2019", Poziv na broj: broj licence / broj članske karte).

Molimo Vas da primerak uplatnice donesete na dan održavanja seminara "Svilajnac maj 2019".

Radionice:

Za učešće na radionici potrebno je prijaviti se putem email office@uvvps.rs ili viber tel.+381637766383 nakon čega dobićete povratnu informaciju o uspešnoj prijavi.

Za prijave izvršene do 19. maja 2019 godine, cena doplatne kotizacije za radionicu po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini : 500,00 dinara

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini : 1.000,00 dinara

Cena doplatne kotizacije za radionicu posle 19. maja 2019 godine iznosi 5.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Učesnici dobijaju sertifikat koji će biti bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije (VKS).

Važna napomena : Nije moguće prijaviti se samo na radionicu ili predavanje u okviru naučno-stručnog savetovanja.

Više o aktivnostima Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) možete dobiti na sajtu www.uvvps.rs.

Info telefon 063/ 77 - 66 - 383


Obaveštenje o održavanju jednodnevnog seminara u Svilajncu

Obaveštavamo vas da će se jednodevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod nazivom Svilajnac maj 2019” održati u subotu, 18. maja 2019 godine. Seminar će se održati u Poljoprivredno veterinarskoj školi Svilajnac, Adresa: Kralja Petra I 64, 35210 Svilajnac, sa početkom u 10h.

Program seminara:

- 08.00 - 09.55 - Registracija učesnika seminara

- 09.55 - 10.00 - Otvaranje seminara "Svilajnac maj 2019"

- 10.00 - 10.30 - Predavanje: Savremeni principi ishrane preživara

Predavač: Prof. Dragan Šefer dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 10.30 - 11.00 - Predavanje: Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta krava

Predavač: predavač: Docent Vladimir Magaš dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 11.00 - 11.15 - Pauza

- 11.15 - 11.45 - Predavanje: Bolesti prasadi u odgoju

Predavač: predavač: Dragan Ristevski dr vet. med., Farma svinja "Petrović salaš", AD Napredak, Stara Pazova

- 11.45 - 12.15 - Predavanje: Endometritis kao uzrok neplodnosti kod krava - dijagnoza i terapija (akreditovani program obuke za period 2018-2019, programirane edukacije od stručnog odbora Veterinarske komore Srbije)

Predavač: Ivan Jeremić dr vet. med. spec., Maxi bulls

- 12.15 - 13.00 - Ketering za učesnike seminara

- 13.00 - 16.00 - Radionice (maksimalan broj po radionici je 6 učesnika):

Radionice će biti realizovane u Poljoprivredno veterinarskoj školi u Svilajncu. Zahvaljujemo se rukovodstvu i kolektivu škole koji su nam nesebično pomogli u realizaciji projekta doedukacije koleginica i kolega.

a) Praktična primena ultrazvuka u reprodukciji ovaca i kobila

realizator radionice: Prof. Vladimir Magaš dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

b) Menadžment na farmi svinja

realizator radionice: Dragan Ristevski dr vet. med., Farma svinja "Petrović salaš", AD Napredak, Stara Pazova

c) Upotreba ultrazvučne dijagnostike u optimizaciji reproduktivnih parametara stada visokomlečnih krava

realizator radionice: Ivan Jeremić dr vet. med. spec., Maxi bulls

d) Formulacija obroka za krave u laktaciji

realizator radionice: Prof. Dragan Šefer dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 16.00 - Dodela sertifikata


Maksimalan broj je ograničen na 100 učesnika seminara.

Prijava učesnika počinje od 08.04.2019.

Predavanja:

Za uplate izvršene do 12. maja 2019 godine, cena kotizacije po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini: 500,00 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini: 2.000 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

Cena kotizacije za uplate posle 12. maja 2019 godine iznosi 4.000,00 dinara, dok cena kotizacije na sam dan seminara iznosi 6.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Uplate izvršiti na žiro račun Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka, Svrha uplate: učešće na seminaru "Svilajnac maj 2019", Poziv na broj: broj licence.

(za članove UVVPS Svrha uplate: učešće na seminaru "Svilajnac maj 2019", Poziv na broj: broj licence / broj članske karte).

Molimo Vas da primerak uplatnice donesete na dan održavanja seminara "Svilajnac maj 2019".

Radionice:

Za učešće na radionici potrebno je prijaviti se putem email office@uvvps.rs ili Viber tel.+381637766383 nakon čega dobićete povratnu informaciju o uspešnoj prijavi. Najljubaznije Vas molimo da uplatu za učešće na radionici izvršite prilikom dolaska na seminar prilikom registracije na štandu UVVPS gde ćete dobiti priznanicu o uplaćenim novčanim sredstvima.

Za prijave izvršene do 12. maja 2019 godine, cena doplatne kotizacije za radionicu po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini: 1.000,00 dinara

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini: 3.000,00 dinara

Cena doplatne kotizacije za radionicu posle 12. maja 2019 godine iznosi 5.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Učesnici dobijaju sertifikat koji će biti bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije (VKS).

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati e-mailom na adresu office@uvvps.rs ili telefonom na broj 063/7766383.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 20. aprila, u Subotici je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U Kongresnom centru "Velika terasa - Eko centar" Palić je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto dvadeset koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Subotici, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski izveštaj Udruženja veterinara velike prakse Srbije, za 2018. godinu, možete pogledati na sledećem linku: Finansijski izveštaj

Izveštaj sadrži Bilans uspeha i Bilans stanja.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 30. marta, u Kraljevu je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U prostorijama Poljoprivredno hemijske škole "Dr Đorđe Radić" je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Nišu, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održan treći međunarodni simpozijum u Beogradu

Završen je III međunarodni simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara", i, sa ponosom, možemo da konstatujemo da je ove godine, za dva dana trajanja Simpozijuma, bilo preko 450 učesnika. Imali smo goste iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Rumunije, kao i ogroman broj veterinarskih subjekata iz cele Srbije.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma, učesnicima su se obratili predstavnici Veterinarske komore Srbije (VKS), Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Departmana za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Srpskog veterinarskog društva (SVD), čime su ukazali ogromnu čast Udruženju, a samom Simpozijumu dali dodatnu vrednost, kao predstavnici relevatnih ustanova vezanih za veliku praksu.

Po prvi put, Simpozijum je medijski ispraćen, kako u televizijskim najavama pre samog Simpozijuma, tako i nakon njegovog završetka. Na taj način smo uspeli da pošaljemo jasnu poruku da je veterinarska struka, struka od javnog značaja i da je veterinar najbitnija karika za održivu stočarsku proizvodnju.

TV prilog vezan za održani Simpozijum možete videti na sledećem linku.

Zahvaljujemo se predavačima, koji su, izborom tema, privukli veliki broj slušaoca na svoja predavanja, na kojima su sale bile pune, i na kojima se tražila stolica više.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim juniorima (studentima Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu), koji su pokazali neverovatno jedinstvo, profesionalizam, da ovaj Simpozijum protekne u najboljem redu.

Fotografije sa III međunarodnog simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara" možete videti na sledećim linkovima: petak, 09.11.2018 i subota, 10.11.2018, kao i na facebook stranici Udruženja.

Hvala vam za podršku koju pružate UVVPS, kao profesionalnom i strukovnom Udruženja veterinara koji se bave velikom praksom.


Odluke Upravnog odbora UVVPS, sa sednice održane 09.10.2018

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o predlogu za izmenu i dopunu Statuta Udruženja. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Statuta udruženja. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o predlogu za izmenu i dopunu Osnivačkog akta od 27.11.2014. godine. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 29. septembra, u Nišu je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U prostorijama Prirodno matematičkog fakulteta je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Nišu, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije i Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad

U subotu, 26. maja, u Novom Sadu je održan jednodnevni seminar - savetovanje, pod nazivom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA".

U Svečanoj sali P1 Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto pedeset koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Novom Sadu, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 14. aprila, u Valjevu je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U Velikoj sali skupštine opštine Valjevo je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Valjevu, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 10. marta, u Kragujevcu je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U Velikoj sali skupštine opštine Kragujevac, je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Kragujevcu, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U četvrtak, 09. novembra, i u petak, 10. novembra, u Beogradu je održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod imenom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA".

U Kongresnom centru Avala, u hotelu "M", je održan izuzetno uspešan simpozijum, kome je prisustvovalo preko pet stotina koleginica i kolega iz Srbije i iz regiona.

Izuzetno kvalitetni, domaći i inostrani predavači, uz veliku pomoć naših sponzora i prijatelja, najzaslužniji su za visoku ocenu, koji je Simpozijum dobio od svih prisutnih koleginica i kolega.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu. Takođe, zahvaljujemo se i svim kolegama, koje su učestvovale i pomogle u organizaciji Simpozijuma.

O svim narednim akcijama UVVPS-a ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa Simpozijuma možete videti na sledećim linkovima: Simpozijum u Beogradu, četvrtak, 09. novembar i Simpozijum u Beogradu, petak 10. novembar.


Održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U subotu, 23. septembra, u Subotici je održan jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

U Kongresnom centru "Velika terasa - Eko centar", na Paliću, je održan veoma uspešan seminar, kome je prisustvovalo preko sto dvadeset koleginica i kolega iz cele Srbije.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu.

O održavanju narednih seminara ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa seminara možete videti u sekciji Foto arhiva. Album sa fotografijama možete videti na sledećem linku: Fotografije

Zbornik radova sa Seminara u Subotici, svi članovi Udruženja, mogu da vide na strani Strana za članove.


Održana pilot radionica UVVPS-a

Prva pilot radionica Udruženja veterinara velike prakse Srbije je održana u Mionici, 01. aprila 2017. godine.

Zahvaljujemo se kolegi Vladimiru Čitakoviću, koji je bio izvrstan domaćin u svakom pogledu.

Zahvaljujemo se kolegama učesnicima, kao i predavačima UVVPS, koji su bili realizatori radionice.

Fotografije sa radionice možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Nakon uspešne pilot radionice, ovaj vid doedukacije kolega će biti prioritet u narednom periodu razvoja Udruzenja.

Uskoro će, na sajtu Udruzenja, biti omogućena prijava potencijalnih učesnika budućih radionica.

Kolege će moći da se prijave za veći broj radionica za koje su zainteresovani, moći će da izaberu i program i ponuđene potencijalne realizatore (predavače UVVPS).

Na osnovu prijava ćemo napraviti bazu potencijalnih učesnika i plan budućih radionica. Trudićemo se da radionice zadrze lokalni karakter, kako bi smanjili putne i vremenske troškove samih učesnika.

Zaključci sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Leskovcu, 18. marta 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Zaključci sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Zrenjaninu, 25. februara 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Održan Prvi regionalni okrugi sto "Velika praksa danas..."

Želimo da se zahvalimo svim kolegama koji su bili učesnici prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..." 25. februara 2017 godine u Zrenjaninu, svi zaključci, doneti na okruglom stolu biće objavljeni na sajtu www.uvvps.rs, a Udruženje će uputiti i konkretne predloge relevantnim ustanovama koji sa tiču se gore pomenutih zaključaka.

Održavanjem prvog okruglog stola smo se kao Udruženje pokrenuli sa mrtve tačke, a odziv kolega, teme o kojima se raspravljalo, dokazuje da postoji realna potreba kolega za strukovnom diskusijom.

Na prvom okruglom stolu u Zrenjaninu bilo je prisutno preko 90 učesnika (što predstavlja 75% ukupnog broja učesnika seminara), i ono na šta je Udruženje posebno ponosno je prisustvo koleginica i kolega iz Svilajnca, Zaječara, Čačka, Valjeva, Uba, Gornjeg Milanovca, Novog Sada, Šabca, Stepojevca, Beograda, koji su uzeli aktivno učešće u diskusiji.

Zahvaljujemo se našim domaćinima na prijatnoj atmosferi pre, u toku i nakon seminara, i njihovom domaćinskom odnosu koji su iskazali prema UVVPS.

Takođe, želimo da se zahvalimo kompanijama prijateljima UVVPS, koji su bili prisutni u formi izlagača jer su u neposrednom razgovoru sa učesnicima seminara, podelili svoja najnovija saznanja iz oblasti veterinarske delatnosti i time učestvovali u doedukacijama kolega.

Izbor fotografija sa seminara "Zrenjanin februar 2017" možete pogledati u sekciji Foto arhiva, a sve fotografije možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Pozivamo Vas da dođete na seminar "Leskovac mart 2017" i da se aktivno uključite u drugi regionalni okrugli sto "Velika praksa danas..." dajući predloge,dobronamerne sugestije, ideje, sa ciljem ujedinjenja veterinarske struke i njenog prosperiteta, jer mi alternativno zanimanje nemamo.

Seminar je akreditovan od stručnog odbora Veterinarske komore Srbije i prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na 4 boda za produženje licence.O Udruženju veterinara velike prakse Srbije

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno, strukovno, neprofitno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji.

O Udruženju

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji. Naša želja je da okupimo što veći broj veterinara praktičara, kako bi smo, zajedničkim radom, doprineli razvoju struke, samim tim, i razvoju stočarstva u našoj zemlji.

Kroz veliki broj planiranih stručnih seminara, želimo da poboljšamo kvalitet rada u veterinarskoj praksi. Očekujemo da će, uz naglasak na praktični, pokazni deo, ovi seminari biti od velike koristi kolegama.

Ciljevi udruženja su:

- Edukacija kolega kroz niz praktičnih seminara

- Razmena iskustava u rešavanju svakodnevnih problema u radu veterinara

- Praćenje savremenih trendova u veterini

- Regionalno udruživanje kroz regionalne sekcije, kako bi se naglasile sve specifičnosti pojedinih regiona

Osnivačka skupština Udruženja je održana u Beogradu, 27.11.2014.

Predsednik (zastupnik) UVVPS-a je Bojan Blond dr vet. med. spec.

Članovi Upravnog odbora Udruženja su:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o.o Inđija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

e-mail adresa: office@uvvps.rs

Broj telefona: 063/77-66-383

Račun Udruženja: 205-215593-08, Komercijalna banka

Osnivački akt Udruženja

Statut Udruženja

Rešenje APR-a

Pravilnici Udruženja

Organi Udruženja

Organi Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Predsednik Udruženja:

Bojan Blond dr vet. med. spec.

Upravni odbor:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o. Indjija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

Nadzorni odbor:

1. Miloš Jovičić - Veterinarska stanica "Mijatović-Kotraža", Kotraža - predsednik

2. Marko Katić - Veterinarska stanica PKB, Padinska Skela

3. Marko Sretenović - Farma Vinex etil , Lukićevo

Naučni savetodavni odbor:

1. Dr Ana Đorđević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, predsednik

2. Dr Danijela Vojnović Milutinović, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

3. Prof. dr Đuro Macut, endokrinolog, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Tehička podrška:

Korprojekt d.o.o.

Sekcije Udruženja

Sekcije Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

- Reprodukcija

Sekcija se bavi problemima oboljenja reproduktivnog trakta, hormonalnom terapijom steriliteta, tehnikama veštačkog osemenjavanja, manuelnim i UZ pregledima steonosti ...

Koordinator sekcije je Ivan Jeremić dr vet. med. spec. veterinarske reprodukcije

- Ishrana i subkliničke forme bolesti metabolizma

Fokus rada sekcije su tumačenja metaboličkih profila sa korekcijom ishrane, embriotoksični uticaj hiperuremije na reprodukciju, uticaj zamašćenja jetre na proizvodna svojstva grla...

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Hirurgija

Sekcija se bavi dijagnostikom i hiruškim metodama dislokacije sirišta leve i desne stane, ruminotomijom, dijagnostičkom laparaskopijom, carskim rezom...

Koordinator sekcije je Goran Đmura dr vet. med.

- Subkliničke forme mastitisa

Oblast rada sekcije su programi za držanje pod kontrolom i eradikacija koagulaza pozitivnog stafilokoka i streptococcus agalactiae

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Oboljenja i funkcionalna nega papaka

Oblast rada sekcije je hromost krava, laminitis, Rusterholcov čir, dermatitis digitalis, dermatitis interdigitalis, Ravenova metoda obrade papaka

Koordinator sekcije je Aleksandar Simić dr vet. med.

- Svinjarstvo

Sekcija će se baviti problemima zdravstvene zaštite, reprodukcije i ishrane svinja.

Koordinator sekcije je Ljubomir Marić dr vet. med.

- UVVPS junior

Sekcija će okupljati mlade koleginice i kolege, studente završnih godina Fakulteta veterinarske medicine.

Koordinator sekcije je Aleksandar Jovanović, 064/294-1924

Regionalna organizacija Udruženja

Regionalna organizacija Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Udruženje veterinara velike prakse Srbije osniva regionalne ogranke širom Srbije.

Kolege širom Srbije, koje žele da uzmu aktivno učešće u radu Udruženja, biće koordinatori udruženja u mestima u kojima obavljaju veterinarsku delanost. Njihov osnovni zadatak je prikupljanje informacija o teškoćama sa kojima se suočavaju kolege iz njihove okoline, i, u komunikaciji sa koordinatorima drugih regiona, uz aktivno učešće Udruženja, razmena iskustava o njihovom rešavanju.

Koordinatori će inicirati održavanje seminara na teritoriji svog regiona, i aktivno učestvovati u njegovoj organizaciji.

Kordinatori regionalnih ogranaka UVVPS:

1. Čačak - Miloš Jovičić, br. telefona 064/3722-776

2. Niš - Zvezdan Popović, br. telefona 063/447-664

3. Šabac - Davor Šašić, br. telefona 064/852-0770

4. Zaječar - Ivan Trajković, br. telefona 064/865-4699

5. Subotica - Aleksandar Lipozenčić, br. telefona 063/772-8991

6. Svilajnac - Budimir Šošić, br. telefona 063/320-113

7. Bačka Palanka - Zsolt Becskei, br. telefona 065/991-1101

8. Ub - Nebojša Tešić, br. telefona 064/872-1302

9. Valjevo - Vladimir Čitaković, br. telefona 063/776-6382

10. Lazarevac - Saša Marković, br. telefona 063/263-484

11. Inđija - Zoran Knežević, br. telefona 063/773-2986

12. Negotin - Vladimir Vladović, br. telefona 063/823-0023

13. Kraljevo - Vladimir Milasinović, br. telefona 064/353-0501

14. Tutin - Miodrag Veljović, br. telefona 064/292-7124

15. Vršac - Saša Lauš, br. telefona 063/773-1577

16. Novi Pazar - Ivan Slović, br. telefona 064/229-5936

17. Kruševac - Aleksandar Jovanović, br. telefona 064/294-1924

18. Mladenovac - Milan Đorđević, br. telefona 069/823-0000

Finansijki izveštaj


Novosti iz Udruženja veterinara velike prakse Srbije

05.12.2016

Nova Web prezentacija Udruženja veterinara velike prakse Srbije

UVVPS vam predstavlja novu, redizajniranu i modernizovanu Web prezentaciju.

U Novu, 2017. godinu, osim sa novom prezentacijom, ulazimo sa velikim planovima za rad i dalji razvoj Udruženja.

U 2017 godini ćemo nastaviti sa organizacijom regionalnih jednodnevnih seminara, i članovi UVVPS ce, po povlašcenim cenama, moći da prisustvuju seminarima.

Udruženje planira i organizaciju tematskih radionica (poluindividualna edukacija), s ciljem da se polaznici radionica upoznaju sa instrumentima, aparatima, tehnikama izvodenja različitih zahvata, kroz teorijski i praktični deo.

Održavanjem radionica, želimo da stvorimo trajnu povezanost izmedu članova i predavača, za buduće uvođenje novih tehnika, protokola, sa ciljem pružanja što savremenije, kompletnije i bolje veterinarske usluge krajnjim korisnicima.

Članovi UVVPS će moći da učestvuju u radionicama po povlašćenim cenama.


25.07.2015

Otvorena strana za članove Udruženja veterinara velike prakse Srbije

UVVPS svojim članovima omogućuje pristup stručnim tekstovima na svom sajtu. U početku, članovi će moći da vide integralne verzije svih predavanja sa skupova u organizaciji UVVPS.

Strani za članove Udruženja možete pristupiti preko menija sa leve strane (Članovi -> Ulaz za članove), ili preko linka.Aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije

Aktuelni skupovi

Obaveštenje o održavanju jednodnevnog seminara u Svilajncu

Obaveštavamo vas da će se jednodevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod nazivom Svilajnac maj 2019” održati u subotu, 18. maja 2019 godine. Seminar će se održati u Poljoprivredno veterinarskoj školi Svilajnac, Adresa: Kralja Petra I 64, 35210 Svilajnac, sa početkom u 10h.

Program seminara:

- 08.00 - 09.55 - Registracija učesnika seminara

- 09.55 - 10.00 - Otvaranje seminara "Svilajnac maj 2019"

- 10.00 - 10.30 - Predavanje: Savremeni principi ishrane preživara

Predavač: Prof. Dragan Šefer dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 10.30 - 11.00 - Predavanje: Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta krava

Predavač: predavač: Docent Vladimir Magaš dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 11.00 - 11.15 - Pauza

- 11.15 - 11.45 - Predavanje: Bolesti prasadi u odgoju

Predavač: predavač: Dragan Ristevski dr vet. med., Farma svinja "Petrović salaš", AD Napredak, Stara Pazova

- 11.45 - 12.15 - Predavanje: Endometritis kao uzrok neplodnosti kod krava - dijagnoza i terapija (akreditovani program obuke za period 2018-2019, programirane edukacije od stručnog odbora Veterinarske komore Srbije)

Predavač: Ivan Jeremić dr vet. med. spec., Maxi bulls

- 12.15 - 13.00 - Ketering za učesnike seminara

- 13.00 - 16.00 - Radionice (maksimalan broj po radionici je 6 učesnika):

Radionice će biti realizovane u Poljoprivredno veterinarskoj školi u Svilajncu. Zahvaljujemo se rukovodstvu i kolektivu škole koji su nam nesebično pomogli u realizaciji projekta doedukacije koleginica i kolega.

a) Praktična primena ultrazvuka u reprodukciji ovaca i kobila

realizator radionice: Prof. Vladimir Magaš dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

b) Menadžment na farmi svinja

realizator radionice: Dragan Ristevski dr vet. med., Farma svinja "Petrović salaš", AD Napredak, Stara Pazova

c) Upotreba ultrazvučne dijagnostike u optimizaciji reproduktivnih parametara stada visokomlečnih krava

realizator radionice: Ivan Jeremić dr vet. med. spec., Maxi bulls

d) Formulacija obroka za krave u laktaciji

realizator radionice: Prof. Dragan Šefer dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

- 16.00 - Dodela sertifikata


Maksimalan broj je ograničen na 100 učesnika seminara.

Prijava učesnika počinje od 08.04.2019.

Predavanja:

Za uplate izvršene do 12. maja 2019 godine, cena kotizacije po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini: 500,00 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini: 2.000 dinara (zbornik, reklamni materijal, sertifikat bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, kafe pauza, ketering)

Cena kotizacije za uplate posle 12. maja 2019 godine iznosi 4.000,00 dinara, dok cena kotizacije na sam dan seminara iznosi 6.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Uplate izvršiti na žiro račun Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka, Svrha uplate: učešće na seminaru "Svilajnac maj 2019", Poziv na broj: broj licence.

(za članove UVVPS Svrha uplate: učešće na seminaru "Svilajnac maj 2019", Poziv na broj: broj licence / broj članske karte).

Molimo Vas da primerak uplatnice donesete na dan održavanja seminara "Svilajnac maj 2019".

Radionice:

Za učešće na radionici potrebno je prijaviti se putem email office@uvvps.rs ili Viber tel.+381637766383 nakon čega dobićete povratnu informaciju o uspešnoj prijavi. Najljubaznije Vas molimo da uplatu za učešće na radionici izvršite prilikom dolaska na seminar prilikom registracije na štandu UVVPS gde ćete dobiti priznanicu o uplaćenim novčanim sredstvima.

Za prijave izvršene do 12. maja 2019 godine, cena doplatne kotizacije za radionicu po učesniku iznosi:

- članovi UVVPS u 2019 godini: 1.000,00 dinara

- nisu članovi UVVPS u 2019 godini: 3.000,00 dinara

Cena doplatne kotizacije za radionicu posle 12. maja 2019 godine iznosi 5.000,00 dinara (bez obzira na članstvo u UVVPS).

Učesnici dobijaju sertifikat koji će biti bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije (VKS).

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati e-mailom na adresu office@uvvps.rs ili telefonom na broj 063/7766383.


Predavanja udruženja

U okviru seminara, koje organizuje Udruženje veterinara velike prakse Srbije, održavaju se stručna predavanja iz oblasti medicine papkara.

Predavanja UVVPS:

1. Metabolički profil kod krava i praktična primena

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

2. Hormonalna kontrola estrusa krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

3. Funkcionalna obrada papaka

Predavač: Aleksandar Simić, dr vet. med. spec.

4. Mastitis u slici i reči

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

5. Kompleks respiratornih bolesti svinja

Predavač: Ljubomir Marić, dr vet. med.

6. Reprodukcija svinja u praksi - najčešće greške i mogućnosti korekcije

Predavač: Teodora Vasiljević, dr vet. med. spec.

7. Zaostajanje posteljice krava - novi pristupi lečenja

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

8. Savremeni pristup u reprodukciji visoko mlečnih krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

9. Carski rez krava i ovaca

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

10. Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta

Predavač: Docent dr Vladimir Magaš

11. Terapijski pristup dislokacije sirišta krava

Predavač: Marko Sretenović, dr vet. med.

12. Aktuelne parazitske bolesti u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

13. Parazitske infekcije svinja u organskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

14. Zoonotski paraziti svinja

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

15. Endometritisi krava

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

16. Enteropatije svinja prouzrokovane bakterijama - zdravstveni i ekonomski problem

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

17. Helmintoze malih preživara - planthelminti

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

18. Helmintoze malih preživara – želudačno-crevne i plućne nematode

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

19. Protozoarne infekcije preživara

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

20. Poboljšanje plodnosti ovnova i ovaca

Predavač: dr Aleksandar Milovanović

21. Klostridijalne infekcije životinja – patološki nalaz i mogućnosti prevencije

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

22. Opservacija farme i ocena zdravstvenog statusa svinja na farmi

Predavač: Božidar Savić dr sc.

23. Najčešće kožne bolesti u velikoj praksi - dijagnoza, terapija, profilaksa...

Predavač: Dr Natalija Milčić Matić

24. Mere za unapređenje reproduktivne efikasnosti kod krava

Predavač: Milan Maletić dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

25. Uloga veterinara u upravljanju zdravljem i reprodukcijom na modernoj svinjarskoj farmi

Predavač: Dragan Ristevski, dr vet. med.

26. Uloga veterinara u održivoj stočarskoj proizvodnji u mlečnom govedarstvu danas

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

27. Dijagnoza i značaj (sup)kliničkog endometritisa kod krava u trenutku osemenjavanja

Predavač: dr Aleksandar Milovanović

28. Metabolički profil krava – pametna upotreba podataka iz metaboličkog profila

Predavač: Marko Cincović, dr sc., dr.vet.med.spec

29. Kritične tačke kod primene biotehnoloških metoda u reprodukciji svinja

Predavač: Ivan Stančić, dr sc.

30. Faktori rizika za nastanak laminitisa kod muznih krava

Predavač: Bojan Toholj, dr sc.

31. Diferencijalna dijagnostika najčešćih oboljenja svinja na farmama

Predavač: Ognjen Stevančević, dr sc.


Članovi Udruženja mogu videti integralne verzije svih predavanja na stranici Literatura.

Radionice udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), od 2017. godine, pokreće radionice, koje će voditi naši predavači iz Udruženja.

Cilj radionice je da kolege, učesnici radionice, praktično i samostalno (koliko je to moguće), urade planirane aktivnosti.

Mesto održavanja radionice će biti farme, koje će obezbeđivati organizator, ili polaznici radionice (samo sa ciljem da bi se upotrebna vrednost praktičnog rada prilagodila terenima sa kojih dolaze učesnici).

Cena radionice, po učesniku, iznosi 4.000 dinara, za članove UVVPS, i 9.000 dinara za koleginice i kolege koji nisu članovi Udruženja. U cenu su uračunati potrošni materijal, potrebne analize, i ručak za učesnike.

Za učesnike koji dolaze iz iste veterinarske organizacije, UVVPS odobrava popust od 20% za dva, odnosno 30% za tri i više učesnika radionice.

Možete se prijaviti za učešće na Radionici preko sledećeg linka: prijava

Arhiva skupova

Arhiva skupova

Dosadašnji skupovi u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

1. Sremska Mitrovica, 28. februar 2015. Program seminara.

2. Valjevo, 28. mart 2015. Program seminara.

3. Čačak, 18. april 2015. Program seminara.

4. Bečej, 16. maj 2015. Program seminara.

5. Niš, 06. jun 2015. Program seminara.

6. Kraljevo, 26. septembar 2015. Program seminara.

7. Šabac, 24. oktobar 2015. Program seminara.

8. Zaječar, 14. novembar 2015. Program seminara.

9. Subotica, 05. decembar 2015. Program seminara.

10. Čačak, 06. februar 2016. Program seminara.

11. Šabac, 12. mart 2016. Program seminara.

12. Svilajnac, 16. april 2016. Program seminara.

13. Novi Bečej, 14. maj 2016. Program seminara.

14. Subotica, 24. septembar 2016. Program seminara.

15. Beograd, 11. novembar 2016. Program seminara.

16. Zrenjanin, 25. februar 2017. Program seminara.

17. Leskovac, 18. mart 2017. Program seminara.

18. Šabac, 22. mart 2017. Program seminara.

19. Svilajnac, 20. maj 2017. Program seminara.

20. Subotica, 23. septembar 2017. Program seminara.

21. Kragujevac, 10. mart 2018. Program seminara.

22. Valjevo, 14. april 2018. Program seminara.

23. Novi Sad, 26. maj 2018. Program seminara.

24. Niš, 29. septembar 2018. Program seminara.

25. Beograd, 9. novembar 2018. Program seminara.

26. Kraljevo, 30. mart 2019. Program seminara.

27. Subotica, 20. april 2019. Program seminara.

Foto arhiva

Video arhiva

Foto arhiva

Seminar u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

35 fotografija

Sremska Mitrovica februar 2015

Fotografije

Seminar u Valjevu

Valjevo, 28.03.2015.

18 fotografija

Valjevo mart 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 18.04.2015.

21 fotografija

Čačak april 2015

Fotografije

Seminar u Bečeju

Bečej, 16.05.2015.

16 fotografija

Bečej maj 2015

Fotografije

Seminar u Nišu

Niš, 06.06.2015.

22 fotografije

Niš jun 2015

Fotografije

Seminar u Kraljevu

Kraljevo, 26.09.2015.

22 fotografije

Kraljevo septembar 2015

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 24.10.2015.

18 fotografija

Šabac oktobar 2015

Fotografije

Seminar u Zaječaru

Zaječar, 14.11.2015.

14 fotografija

Zaječar novembar 2015

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 05.12.2015.

25 fotografija

Subotica decembar 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 06.02.2016.

21 fotografija

Čačak februar 2016

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 12.03.2016.

19 fotografija

Šabac mart 2016

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 16.04.2016.

17 fotografija

Svilajnac april 2016

Fotografije

Seminar u Novom Bečeju

Novi Bečej, 14.05.2016.

16 fotografija

Novi Bečej maj 2016

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 24.09.2016.

29 fotografija

Subotica septembar 2016

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2016.

Link ka fotografijama

Beograd 2016

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 11.11.2016.

Link ka fotografijama

Beograd 2016

Fotografije

Seminar u Zrenjaninu

Zrenjanin, 25.02.2017.

29 fotografija

Zrenjanin februar 2017

Fotografije

Seminar u Leskovcu

Leskovac, 18.03.2017.

28 fotografija

Leskovac mart 2017

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 22.03.2017.

24 fotografije

Šabac april 2017

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 20.05.2017.

19 fotografija

Svilajnac maj 2017

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 23.09.2017.

12 fotografija

Subotica septembar 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Beograd, 09 i 10.11.2017.

10 fotografija

Beograd novembar 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 09.11.2017.

Link ka fotografijama

Beograd 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2017.

Link ka fotografijama

Beograd 2017

Fotografije

Seminar u Kragujevcu

Kragujevac, 10.03.2018.

22 fotografija

Kragujevac mart 2018

Fotografije

Seminar u Valjevu

Valjevo, 14.04.2018.

15 fotografija

Valjevo april 2018

Fotografije

Seminar u Novom Sadu

Novi Sad, 26.05.2018.

25 fotografija

Novi Sad maj 2018

Fotografije

Seminar u Nišu

Niš, 29.09.2018.

26 fotografija

Niš Septembar 2018

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 09.11.2018.

Link ka fotografijama

Beograd 2018

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2018.

Link ka fotografijama

Beograd 2018

Fotografije

Seminar u Kraljevu

Kraljevo, 30.03.2019.

12 fotografija

Kraljevo Mart 2019

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 20.04.2019.

24 fotografija

Subotica April 2019

Fotografije

Video arhiva

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Čačak, 06.02.2016.

Čačak, 06.02.2016.

Prijatelji Udruženja

Ponude za poslovno-tehničku saradnju

Ponuda za prijatelja Udruženja

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, tako što ćete postati Prijatelj Udruženja, UVVPS se obavezuje da:

- Na sajtu Udruženja veterinara velike prakse Srbije www.uvvps.rs obezbedi:

1. Mesto za reklamni prostor, na vhu internet prezentacije, dimenzija 850 x 200 pixela na kome se nalaze i drugi prijatelji UVVPS i koji bi se smenjivali na 10 sekundi.

2. Baner vaše kompanije, na internet prezentaciji UVVPS, dimenzija 150 x 150 pixela, sa linkom ka web stranici vaše kompanije

3. Kratak info o vašoj kompaniji (najviše 300 karaktera), na internet prezentaciji UVVPS, u meniju Prijatelji udruženja

4. Objavljivanje naučnih studija o preparatima iz vaše ponude, na internet prezentaciji UVVPS, uz prethodnu verifikaciju Uravnog odbora Udruženja

5. Mogućnost davanja popusta na proizvodne programe ili usluge vaše kompanije članovima UVVPS

6. Mogućnost učestvovanja u tematskim radionicama (ultrazvučni pregled, funkcionalna obrada papaka, eradikacije koagulaza pozitivnog stafilokoka na farmama, carski rez, hormonalna kontrola estrusa, metabolički profil, parazitologija, obdukcioni nalazi...)

- Na seminarima koje organizuje u 2017. godini obezbedi:

1. Postavljanje loga vaše kompanije na naslovnu stranu svakog predavanja

2. Postavljanje štanda vaše kompanije ispred ulaza u salu u kojoj se održavaju predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi

3. Postavljanje jednog roll up (rolap) u sali u kojoj se drže predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi.

4. Po 2 kotizacije za učešće na svim seminarima u 2017 godini u organizaciji UVVPS.


Obaveza kompanije bi bila jednokratna uplata dinarske protivvrednosti 1200€ (hiljadudvestotineeura) ili 100 € mesečno po poslatoj profakturi počev od januara 2017 godine, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate sredstava.


VAŽNA NAPOMENA: SVE POSLOVNO TEHNIČKE SARADNJE ODNOSE SE ISKLJUČIVO NA REGIONALNE JEDNODNEVNE SEMINARE I NE VAŽE ZA MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Ponuda za Poslovno-tehničku saradnju - Seminari 2017

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, možete potpisati neku od poslovno-tehničkih saradnji.

U 2019. godini smo predvideli sledeće poslovno-tehničke saradnje:

1. Ponuda za zakup štanda na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

2. Ponuda za Zakup vremenskog termina na seminaru (sponzorisano predavanje)

3. Ponuda za postavljanje roll up na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

4. Ponuda za sponzora keteringa na seminaru

5. Ponuda za sponzora kafe pauze na seminaru

6. Ponuda za sponzora zbornika predavanja sa seminara

7. Ponuda za objavljivanje rezultata istraživanja o dejistvu farmakoloških ili nutritivnih preparata u realnim terenskim uslovima na zdravstvene i proizvodne karakteristike životinja u zborniku predavanja sa seminara (sponzorisano objavljivanje rezultata istraživanja)


Detaljnie informacije o svim predviđenim poslovno-tehničkim saradnjama, možete videti u našoj ponudi: Ponuda

Ponuda za poslovno-tehničku saradnju - Radionice 2017

Detaljnije o ponudi za Generalnog sponzora radionice, možete videti ovde

Prijatelj udruzenja

ProMedia se bavi prodajom laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala za mikrobiološke, biohemijske, citogenetske i PCR laboratorije, kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova i ostale industrijske laboratorije.

Prijatelj udruzenja

Biochem je nemačka kompanija, koja se već 30 godina bavi proizvodnjom i prodajom aditiva za stočnu hranu i dijetetskih dodataka. Bezbednim i registrovanim dodacima smo u stanju da pozitivno utičemo na produktivnost, i na taj način povećamo profitabilnost i rentabilnost svih vrsta stočarske proizvodnje. Politika kvaliteta i stalno praćenje i unapređenje proizvoda omogućuju nam tržišnu i kompetentnu konkurentnost.

Prijatelj udruzenja

Regionalni lider u prodaji laboratorijske i veterinarske opreme, opreme za obradu papaka, hirurških instrumenata, hirurških stolova i lampi, ultrazvučnih dijagnostičkih sistema, opreme za kontrolu hrane i vode, opreme za sterilizaciju.

Sve što je potrebno veterinarima, dobiće na jednom mestu!

Prijatelj udruzenja

Veterinarski zavod Subotica predstavlja najzaokruženiji sistem u oblasti veterine u Srbiji i danas je jedina kompanija koja pruža kompletno rešenje u stočarskoj proizvodnji – od preventive, preko ishrane, do lečenja životinja.

Svojom tehnologijom obuhvata proizvodnju: hrane za životinje, hemofarmaceutskih preparata, vakcina, proizvodnju i usluge iz oblasti DDD-a.

Prijatelj udruzenja

Boehringer Ingelheim, porodična kompanija osnovana 1885. god., je jedna od 20 vodećih farmaceutskih kompanija. Posvećena je istraživanju, razvoju i proizvodnji inovativnih proizvoda za humanu i veterinarsku medicinu.

Animal Health tim postoji u Srbiji od 2011. god., fokusiran pretežno na vakcine za svinje.

Prijatelj udruzenja

Nuscience Premix International doo Velika Plana je srpska članica, u isključivom vlasništvu Nuscience Grupe, sa proizvodnim pogonom najbolje klase u proizvodnji premiksa u Velikoj Plani.

Nuscience Grupa je ključni partner proizvođača hrane za ishranu životinja širom sveta i globalni igrač u oblasti proizvodnje premiksa, koncentrata, mineralnih hraniva, koncepata prehrane i dodataka za hraniva u industriji proizvodnje hrane za životinje.

Prijatelj udruzenja

Linetech je kompanija koja zastupa Francuskog proizvođača aditiva Adisseo, kao i nekoliko drugih Evropskih proizvođača aditiva i tečnih dodataka: BASF, Tolsa, Miavit.

Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju.

Naš cilj je da partnerima na ovoj teritoriji obezbedimo kvalitetne i sigurne aditive kao i mogućnost podrške kroz savremene metode kontrole sirovina i gotove hrane.

Prijatelj udruzenja

WEST CHEMIE BGD D.O.O., BEOGRAD prvenstveno se bavi zastupanjem i distribucijom stranih kompanija iz EU.

U svom programu nudi visoko koncentrovana sredstva za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji i veterini (sredstva za pranje objekata, dezinfekcija objekata i vode za piće, bakterijsko - enzimsko jedinjenje za razgradnju organskih materija, otpadnih voda i farmi, brzo i lako pokretanje fermentacije u stelji, slami). Dezinfekcija objekata uz prisustvo životinja.

Svi proizvodi odgovaraju visokim standardima EU, poseduju sertifikate (Safety data Sheet – bezbednosno tehničke listove) da su namenjena za industriju, analize sa VMA i registracije od strane Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede Srbije.

Prijatelj udruzenja

Stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača“ osnovan je 1951. godine, kao najveca i najstarija institucija na Balkanu sa najvecom i najsirom mrezom kupaca kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Osnovni cilj rada Centra jeste razvoj stočarstva, odnosno govedarstva uz poboljšanje kvaliteta i povećanje odgajivačkih vrednosti koji vodi sigurnom genetskom napredku u populaciji goveda naše zemlje.

Osnovna delatnost Centra jeste proizvodnja i distribucija semena priplodnih bikova, rad na reprodukciji, uzgoju i odabiru muških priplodnih grla i ispitivanje (testiranje) priplodne vrednosti bikova. Bikovi su mahom iz Austrije i Nemacke.

Osim toga dodatno se bavi povećanjem plodnosti, i redovnim organizovanjem Seminara za veštačko osemenjavanje.

Prijatelj udruzenja

Proizvodnja, čuvanje i distribucija senmena bikova i nerastova za osemenjavanje plotkinja na teritoriji republike Srbije;

Nabavka opreme za veštačko osemenjavanje, Stručna pomoć u otkrivanju i lečenju steriliteta;

Performans test bikova, Selekcija bikova i bikovskih majki, Rejonizacija i distribucija semena bikova i nerastova;

Pravljenje posebniog plana osemenjavanja plotkinja na zahtev farmera.

Prijatelj udruzenja

Bayer Animal Health je jedan od globalnih lidera u oblasti zdravlja životinja. Mi pružamo podršku zdravlju životinja, ali i farmera, veterinara i vlasnika kućnih ljubimaca koji brinu o životinjama, tako što nudimo inovativne terapije i rešenja za bolesti.

Odgovoran odnos između ljudi, kućnih ljubimaca kao i farmskih životinja, podrazumeva zaštitu njhovog zdravlja i njihove opšte dobrobiti.

Uloga koju životinje imaju u našim životima, je svakoga dana sve veća. Kako ljudi i životinje žive u bliskoj zajednici, tako je postalo sve značajnije zaštiti i ljude od patogena koji izazivaju bolesti. Bayer je osigurao vodeću ulogu u istraživanju i razvoju proizvoda za zdravlje životinja. Mi kontinuirano razvijamo nove, poboljšanje proizvode a sve u svrhu dobrobiti životinja koje su deo naših života.

Bayer pruža veterinarima inovativne lekove i rešenja koja doprinose poboljšanju kvaliteta života farmskih životinja širom sveta. Među najznačajnijim oblastima za nas su tretman i prevencija parazitskih bolesti, anti infektivne terapije i higijena farmi. Mi poznajemo potrebe svojih kupaca bilo da su to veterinari, vlasnici kućnih ljubimaca ili farmeri.


Prijatelj udruzenja

Osnovana 1968. od strane francuskog veterinara, Virbac je nezavisna farmaceutska kompanija koja je ekskluzivno posvećena zdravlju životinja. Rangirana kao osma kompanija, Virbac je prisutan u preko 100 zemalja na svetu. U ponudi je široka paleta proizvoda i usluga namenjena veterinarima, farmerima i vlasnicima životinja.

Virbac inovativnost, zasnovana na tehnološkom napretku i osluškivanju potreba klijenata, oslanja se na prilagodljive proizvodne kapacitete koji zadovoljavaju najviše međunarodne standarde kvaliteta. Skoro pedeset godina, ove specifičnosti omogućile su kompaniji da izgradi personalizovan odnos sa veterinarima i poljoprivrednicima u svakoj zemlji. Kroz ovo privilegovano partnerstvo, u kome se društvo, zdravlje i pitanja životne sredine susreću, Virbac svakodnevno doprinosi oblikovanju budućnosti zdravlja životinja.

Velvet Animal Health doo je zastupnik kompanije Virbac za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine više od 15 godina.


Prijatelj udruzenja

Preduzeće „Gebi“ d.o.o. iz Čantavira je osnovano 1983. godine.

Prvi koraci su napravljeni na polju uvoza i trgovine komponenti za stočnu hranu i kako se ovaj posao brzo razvijao nikla je ideja da se sagradi i pokrene Fabrika za proizvodnju stočne hrane.

Zahvaljujući profesionalnom pristupu poslu, znanju, najsavremenijoj tehnologiji, automatskoj proizvodnji, kvalitetnim sirovinama i recepturama, “Gebi” je za svega nekoliko godina osvojio poverenje velikog broja kupaca. Kvalitet proizvoda, svima pristupačna komercijalna služba i posvećenost potrošačima omogućili su da proizvodi stignu do svakoga na teritoriji cele Srbije i vremenom i u okolne zemlje.

Fabrika Gebi danas zapošljava preko 300 ljudi u fabrici u Čantaviru i još 30 terenskih predstavnika koji uz pomoć dvadesetitri (23) distributera na teritoriji Srbije snabdevaju preko 2.500 maloprodajnih objekata bogatom paletom proizvoda ovog preduzeća.

Partneri Udruženja

Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS

Kontakt

Ukoliko imate pitanje, primedbu, pohvalu, ili komentar na rad Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), možete nas kontaktirati preko sledeće forme:

Udruženje veterinara velike prakse Srbije